Girişiň ýokarsyndaky görkezijini hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ini X
Uzynlyk Z
Boý Y


Google Play

Örtügiň ýa-da visoryň materialyny hasaplamak

Myhman
Zerur ölçegleri millimetrde görkeziň

X - visor giňligi
Y - visor beýikligi
Z - görüjiniň uzynlygy

Programma ýarym tegelek görnüşli ýa-da örtükli materiallary hasaplamak üçin döredildi.
Hasaplamanyň netijesinde, görüjiniň uzynlygyny we meýdanyny tapyp bilersiňiz.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte