180 dereje aýlanma we ýaýly egrem-bugram demir basgançagy hasaplamak

çyzgy şkalasy 1:    

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Upperokarky ýaýyň basgançaklary C1
Aşaky ýaýyň basgançaklary C2
Bowstring T

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Merdiwanyň ini W
Pad giňligi E

Stepdim galyňlygy Z
Protrusion F

Bowstring galyňlygy A
Bowstring giňligi G


Google Play

180 dereje aýlanma we egrem-bugram ýaýly demir basgançagy hasaplamak


Zerur ölçegleri millimetrde görkeziň

X - basgançagyň ini
Y - Boýy açmak
W - Merdiwanyň ini
E - Pad giňligi
F - basgançaklar
T - ýaýlaryň sany
C - Stepsdimleriň sany
Z - Stepdim galyňlygy
A - Bowstring galyňlygy
G - Bowstring giňligiSP - Birinji ädimiň ikinji gatyň gat derejesine görä kesgitläň.
LR - Göteriş ugruny düzüň. Basgançaklary çyzmak üçin.Programmanyň aýratynlyklary.

180 dereje öwrümli polat basgançagyň amatly dizaýnyny hasaplamak.
Gerekli mukdarda materiallary kesgitlemek.
Partshli bölekleriň takyk ölçegleri.
Metaldan ýasalan basgançaklaryň ähli elementleriniň jikme-jik çyzgylary we diagrammalary.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte