Üçburç agaç trubkany hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Trussyň uzynlygy X
Trussyň beýikligi Y

Şöhläniň ini Z
Agaç galyňlygy W

Çukurlaryň sany S

Google Play

Üçburç agaç trubkany hasaplamakÖlçeglerini millimetrde görkeziň

X - Trussyň uzynlygy
Y - Trussyň beýikligi

Z - Agaç galyňlygy
W - Şöhläniň ini

S - gozgalaňlaryň sany
P - Struts
N - bölek belgisini görkez

Agaç truss truss üçburç gurluşlary emele getirýän elementlerden durýar.
Agaç trubkanyň maslahat berilýän beýikligi aralyk azyndan 20 göterimdir.
Programma zerur mukdarda materiallary hasaplar, fermanyň çyzgylaryny we bölekleriň zerur ölçeglerini görkezer.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte