Bowaýlardaky basgançaklary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:    

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Merdiwanyň ini Z

Stepsdimleriň sany C

Stepdim galyňlygy W
Tapgyr gyrasy F
Bowstring galyňlygy TGoogle Play

Agaç basgançagy ýaý bilen ulaltmakZerur ölçegleri millimetrde görkeziň

X - basgançagyň uzynlygy
Y - merdiwan beýikligi
Z - Merdiwanyň ini
C - Stepsdimleriň sany
W - Stepdim galyňlygy
F - basgançaklar
T - ýaýyň ýa-da kosuryň galyňlygy
H - Göçürijileri görkez
LR - basgançaklaryň ugry
SP - birinji gatyň ikinji gatyň gat derejesine görä ýagdaýy


Programmanyň aýratynlyklary.

Setirlerdäki agaç basgançagyň amatly dizaýnyny hasaplamak.
Gerekli mukdarda materiallary kesgitlemek.
Partshli bölekleriň takyk ölçegleri.
Basgançaklaryň ähli elementleriniň jikme-jik çyzgylary we diagrammalary.
Basgançaklaryň amatlylygy üçin teklipler.

Basgançagyň amatlylygyny hasaplamak, basgançagyň uzynlygyna esaslanýan formula bilen hasaplanýar.
Adamyň ädim uzynlygy ortaça 60-dan 66 sm, ortaça 63 sm.
Amatly basgançak formula laýyk gelýär: 2 ädim + ädim çuňlugy = 63±3 sm.

Basgançaklaryň iň amatly ýapgytlygy 30° -dan 40° -a çenli.
Basgançaklaryň çuňlugy 45 aýakgabyň ululygyna laýyk bolmaly - 28-30 sm-den az bolmaly däldir.
Çuňlugyň ýoklugy basgançak bilen öwezini dolup biler.
Basgançagyň beýikligi 20-25 sm çenli bolmaly.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte