Howa çalşygynyň netijeliligini hasaplamak


Ölçegleri

Kanal görnüşi F

Kanalyň diametri D

Akyş tizligi EGoogle Play

Howa çalşygy ulgamyndan geçýän howanyň mukdaryny hasaplamakF - Kanalyň bölekleýin görnüşi. Gönüburçly ýa-da tegelek.
D - Kanalyň diametri.
X - Gönüburçly kanalyň ini.
Y - Gönüburçly kanalyň beýikligi.

E - Howanyň tizligi, sekuntda.

Programmanyň aýratynlyklary.

Howa geçiriji kanaldan geçýän howanyň mukdaryny hasaplamak.


Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte