Bölümler, diwarlar, potoloklar üçin guradyjy hasaplama


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Bölümiň beýikligi Y
Bölümiň giňligi X

Sahypanyň beýikligi H
Sahypanyň ini Z

Materiallary sarp etmek

Her sahypada tertipli profiller S

Drywall gatlaklary V

Nurbatlaryň arasyndaky aralyk B
Primer N1
Putty N2
Gowy gutarmak N3
Boýag N4

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

Diwarlary, potoloklary ýa-da guradyjy bölekleri hasaplamak


Zerur ölçegleri millimetrde görkeziň

gips tagtasy
Y - diwar ýa-da bölek beýikligi
X - diwaryň ini
H - guradyjy kagyzyň beýikligi
Z - guradyjy kagyzyň ini

guradyjy diwar
S - guradyjy kagyz sahypasyna raf profilleriniň sany
V - guradyjy gatlaklaryň sany
V=1 - bir gatlakda, diwar ýa-da potolok üçin
V=2 - diwar ýa-da bölekler üçin iki gatda
V=3-4 - bölümler üçin

B - Nurbatlaryň arasyndaky aralyk
Programma zerur mukdarda gutarnykly materiallary - primer, putty, boýag hasaplap biler.
Munuň üçin olaryň inedördül metre sarp ediş tizligini görkeziň N1, N2, N3, N4.

Netijede, programma hasaplanar
guradyjy diwar, potolok ýa-da bölek
guradyjy gaplaryň gerekli mukdary
çarçuwa üçin zerur mukdarda profil
nurbatlaryň takmynan sany, güýçlendiriji we möhürleýji lenta
izolýasiýa ýa-da izolýasiýa we bezeg materiallary.

Programma gapylaryň we penjireleriň açylmagyny göz öňünde tutmaýar, sebäbi materiallaryň sarp edilişi düýpgöter üýtgemeýär.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.