Piket haýaty


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Iň pes beýiklik H
Iň ýokary beýiklik Y
Bölüm giňligi X
Demir ýoluň giňligi Z


ýa-daGoogle Play

Piket çit üçin arçalary hasaplamak

demir demir piket diwary

Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

H - iň pes diwar beýikligi
Y - diwaryň iň beýikligi
X - aşa rels merkezleriniň arasyndaky aralyk
Z - diwaryň giňligi
K - Bölümdäki relsleriň sany
D - Relsleriň arasyndaky aralyk

diwar arkasy


Boýy bolsa Y > H

arka


Boýy bolsa Y < H

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte