Metal basgançagy hasaplamak

çyzgy şkalasy 1:    

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Stepsdimleriň sany C

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Merdiwanyň ini W

Stepdim galyňlygy Z
Protrusion F

Bowstring galyňlygy A
Galyňlygy goldaň B
Aaýyň üstünden basgançak beýikligi H

Ululygy D
Burç U
data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

Goltuklarda metaldan ýasalan göni basgançagy hasaplamak


Zerur ölçegleri millimetrde görkeziň

X - basgançagyň ini
Y - Boýy açmak
W - Merdiwanyň ini
F - basgançaklar
C - Stepsdimleriň sany
Z - Stepdim galyňlygy
H - Aaýyň üstünden basgançak beýikligi
A - Bowstring galyňlygy
B - Galyňlygy goldaň
D - goldawy gurmak üçin aralyk
U - dikligine goldaw burçySP - Birinji ädimiň ikinji gatyň gat derejesine görä kesgitläň.
LR - Göteriş ugruny düzüň. Basgançaklary çyzmak üçin.

ýa-da
Programmanyň aýratynlyklary.

Ikinji gatdaky demir basgançaklaryň amatly dizaýnyny hasaplamak.
Gerekli mukdarda materiallary kesgitlemek.
Partshli bölekleriň takyk ölçegleri.
Metaldan ýasalan basgançaklaryň ähli elementleriniň jikme-jik çyzgylary we diagrammalary.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.