Bir üýşmeleňdäki çygly, ezilen daşyň, gumyň mukdaryny hasaplamak

çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Uzynlyk X
Ini Y
Boý H


Google Play

Toprakdaky köp sanly materiallaryň mukdaryny hasaplamak


Ölçeglerini millimetrde görkeziň

X - üýşmek giňligi
Y - Uzynlyk
H - Boý


Programmanyň aýratynlyklary.

Köp üýşmeleňdäki çäge, çagyl ýa-da çagyl mukdaryny hasaplamak.
Üýşmegiň ýer meýdanyny kesgitlemek.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte