Asma plitalaryň sanyny hasaplamak.


çyzgy şkalasy 1:

Ölçegini metrlerde görkeziň

Uzynlygy yzarlaň A
Giňligi yzarlaň B

1 m üçin plitkalaryň sany2 C
Doldurmagyň çuňlugy H

Işiň bahasy

Iş 1 metr üçin2


Google Play

Beton asma plitalaryň, örtükleriň mukdaryny hasaplamak


Gerekli ölçegleri metrlerde görkeziň

A - Uzynlygy yzarlaň.
B - Giňligi yzarlaň
C - 1 inedördül metre asma plitalaryň sany.
H - Kafeliň aşagyndaky doldurmagyň çuňlugy. Hökmany däl.

Netijede, programma ýoluň ýa-da platformanyň meýdanyny, gerekli mukdarda plitkalary ýa-da asma daşlary, kafel üçin binýadyň göwrümini, işleriň bahasyny we bir kafeliň meýdanyny hasaplar.

Plitalary asmagyň shemasy

Çyzgyda, hasaplamada örtükleri ýa-da gönüburçly asma plitalary goýmagyň takmynan shemasy döredilýär.
Bu shema plitkalary goýmak we kesmek üçin wizual baha bermek üçin berilýär.
Bu pyýada geçelgesini ýa-da pyýada ýoluny nädip goýmalydygyny kesgitlemäge kömek eder.

Doldurmagyň çuňlugy görkezilse, programma onuň göwrümini hasaplar. Gum ýa-da beton bazasy üçin materiallaryň mukdaryny hasaplamak.

Öndürijilerden bir inedördül metrde şekilleri, ululyklary, ýerleşdiriş tehnologiýasyny we plitkalaryň sanyny görkeziň.


Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte