Gönüburçly teplisany hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Ini X
Uzynlyk Z
Boý Y
Diwaryň beýikligi H

Fasaddaky bölümler A

Üçekdäki öýjükler B
Üçek bölümleri C

Diwar bölümlerindäki öýjükler D
Diwar bölümleri E


Google Play

Расчет прямоугольной теплицы

Teplisa Ölçeglerini millimetrde görkeziň

X - teplisa giňligi
Z - teplisanyň uzynlygy
Y - doly beýiklik
H - Diwaryň beýikligi

Parnik hasaplamasy

A - fasaddaky bölümleriň sany

B - üçek bölümlerindäki öýjükleriň sany
C - üçek bölümleriniň sany

D - diwar bölümlerindäki öýjükleriň sany
E - diwar bölümleriniň sany

Ondaky bölümleriň we öýjükleriň sanyny üýtgedip, iň amatly ululyklary saýlaýarys.
Öýjükleriň ululyklary awtomatiki hasaplanar.
Hli ululyklar teplisanyň çyzgysynda görkeziler.

Programma teplisanyň gurluşygy üçin zerur materiallary hasaplamak üçin döredildi.
Hasaplamanyň netijesinde teplisanyň meýdanyny we göwrümini, aýnasynyň meýdanyny, çarçuwadaky materiallaryň mukdaryny, binanyň perimetrini bilip bilersiňiz.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte