Rafterleri hasaplamak.


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Rafter ini B
Boý Y
Ini X
Üýtgetmek C
Gaş Z


Google Play

Rafterleriň ululyklaryny we burçlaryny hasaplamak


Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

X - jaýyň ini
Y - üçegiň beýikligi
C - ululygy
Z - tagtanyň gyrasyndan içginiň başyna çenli aralyk
B - Rafter ini

salgylanma

Raftersiz üçek gurluşygy amala aşyrylyp bilinmez.
Çekimli üçek gurluşy bilen, raftorlaryň ölçeglerini, kesilen we çukur burçlaryny hasaplamak talap edilýär.
Rafters hasaplaýyş programmasy munuň üçin döredildi.
Jaýyň ini boýunça, başyndan üçegiň gerşine çenli we beýikligiň ini, raftoryň uzynlygy we truba çenli aralyk hasaplanýar.
Şeýle hem, programma ölçegleri bilen has çyzgy çeker. Bu, esasanam öz eli bilen raftor ýasamak kararyna gelenler üçin peýdaly bolar.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte