Göni gönüburçly gapda suwuklygyň mukdaryny hasaplamak


Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Ini X
Boý Y
Uzynlyk L
Dereje HGoogle Play

Göni gönüburçly gapda suwuklygyň mukdaryny hasaplamak


Ölçeglerini millimetrde görkeziň

X - tankyň ini
Y - tankyň beýikligi
L - tankyň uzynlygy
H - suwuklyk derejesi


Programma gönüburçly gapda suwuklygyň mukdaryny, umumy we erkin göwrümini, ýer meýdanyny hasaplar.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte