Teras tagtasyny hasaplamak

çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Teras görnüşi FAýlanma uzynlygy Y2
Aýlanma ini X2


Terasyň uzynlygy Y
Teras giňligi X

Tagtanyň uzynlygy L
Tagtanyň ini W
Gap Z

Tagta goýmak U
Teras bazasy G

Google Play

Teras tagtasyny hasaplamak


Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

F - Teras görnüşi
Y2 - Aýlanma uzynlygy
X2 - Aýlanma ini
Y - Terasyň uzynlygy
X - Teras giňligi
L - Tagtanyň uzynlygy
W - Tagtanyň ini
Z - Tagtalaryň arasyndaky boşluk
U - Tagtanyň ugry
A - Alýumin
B - Galyndylary göz öňünde tutuň
G - Teras bazasy


Programma aýratynlyklary

Teras meýdanyny hasaplamak.
Tagtalaryň hatar sanyny kesgitlemek.
Teras tagtalarynyň zerur mukdaryny hasaplamak.
Alýumin ýa-da metal yzda galanlaryň sany.
Terasyň saýlanan bazasyna baglylykda kalkulýator hasaplar:
Gerekli mukdarda rezin ýassyklary, berkidiji gysgyçlary, nurbat üýşmeleri we diregleri hasaplamak Support.
Goldaw çarçuwasy üçin profil mukdaryny hasaplamak.

Hasaplamak üçin edip bilersiňiz
Bezegiň ýerleşiş ugruny üýtgediň.
Gerekli eýwan görnüşini düzüň.
Tagtanyň uzynlygyny we inini üýtgediň.
Teras tagtalarynyň arasyndaky boşlugy düzüň.
Alýumin ýa-da metal yzlaryny ulanyň. Teras üçin esas saýlaň.

Döredilen shemalar we çyzgylar
Tagtanyň ölçegleri we ugry bilen eýwanyň umumy çyzgysy.
Goldaw metal çarçuwasynyň shemasy.
Alýumin ýa-da metal yzda galmak üçin meýilnama.
Goldaw tertibi Support.
Buraw üýşmeleri.

Nurbatlar we diregler SupportGoogle Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte