Icarym tegelek teplisany hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Ini X
Uzynlyk Z
Boý Y
Fasaddaky bölümler A
Diwar bölümleri E
Bölümlerdäki öýjükler D


Google Play

Расчет полукруглой теплицы

Teplisa Ölçeglerini millimetrde görkeziň

X - teplisa giňligi
Z - teplisanyň uzynlygy
Y - Boý

Parnik hasaplamasy
A - fasaddaky dik bölümleriň sany
E - dik diwar bölümleriniň sany
D - dik bölümlerdäki öýjükleriň sany

Ondaky bölümleriň we öýjükleriň sanyny üýtgedip, iň amatly ululyklary saýlaýarys.
Öýjükleriň ululyklary awtomatiki hasaplanar.
Hli ululyklar teplisanyň çyzgysynda görkeziler.

Programma ýarym tegelek teplisa gurmak üçin zerur materiallary hasaplamak üçin döredildi.
Hasaplamanyň netijesinde teplisanyň meýdanyny we göwrümini, aýnasynyň meýdanyny, çarçuwadaky materiallaryň mukdaryny, binanyň perimetrini bilip bilersiňiz.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte