Jaýyň töweregindäki kör meýdany hasaplamak.


çyzgy şkalasy 1:

Ölçegleri

Jaýyň perimetri P
Daşarky burçlar U
Burçlaryň içinde G
Kör giňlik W

Geotekstil T
Güýçlendirmek A
Serhet B
Forma C
Suw geçirmezlik H

Gatlak galyňlygyny görkeziň

Daş asmak D
Beton E
Zolýasiýa F
ezilen daş M
gum KGoogle Play

Kör ýer üçin materiallaryň mukdaryny hasaplamakP - Jaýyň perimetri.
W - Kör meýdanyň ini.
U - Kör meýdanyň daşarky burçlarynyň sany.
G - Kör meýdanyň içki burçlarynyň sany.

T - Geotekstil.
A - Güýçlendirmek
B - Daş daşy.
C - Forma.
H - Suw geçirmezlik.

D - Palawlaryň galyňlygy.
E - Beton galyňlygy.
F - Izolýasiýanyň galyňlygy
M - Çagyl ýassykyň galyňlygy.
K - Gum ýassygynyň galyňlygy.

Programmanyň aýratynlyklary.

Kör meýdanyň kesgitlenmegi.
Kör ýer üçin zerur mukdarda materiallary hasaplamak.


Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte