180 dereje aýlanmak bilen basgançaklary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Pad giňligi E
Jemi ädimleriň sany C
Aşaky ýaýyň basgançaklary P
Stepdim galyňlygy Z
Tapgyr gyrasy F


Google Play

180 dereje aýlanma bilen merdiwany hasaplamakGerekli ululyklary görkeziň ikinji gata basgançaklar ikinji gata basgançaklar basgançaklar

X - basgançagyň ini
Y - Boýy açmak
E - Pad giňligi
F - basgançaklar
Z - Stepdim galyňlygy
C - ähli ädimleriň sany
P - aşaky ýörişdäki ädimleriň sany

salgylanma

180 öwrüm bilen basgançaklary hasaplamak° tekiz ýer bilen

Islendik basgançakda basgançaklaryň arasyndaky aralyk birmeňzeş bolmaly.
Bu ýagdaýda gonmagy başga bir ädim hasaplamak bolar.

Boýy aşaky gatdan ikinji gatyň gat derejesine giriziň.
Açylyşyň uzynlygyny görkeziň - basgançagyňyzyň aralygy.
Ölçegleri metrlerde, millimetrlerde we santimetrlerde görkezilip bilner.

Programma basgançaklaryň beýikligini we inini, ýapgyt burçuny we ýokarky we aşaky ýaýyň ölçeglerini awtomatiki hasaplar.

Basgançaklaryň iň amatly amatlylygyny saýlamak üçin ädimleriň sanyny üýtgediň we programma amatlylygy barada teklipler berer.
Saýlaw bardy - ak we ak ýa-da reňkli çyzgy döretmek.

Basgançagyň ini basgançaklaryň inine deňdir.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte