Şkafy hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Kabinetiň beýikligi Y
Kabinetiň giňligi X
Ministrler kabinetiniň çuňlugy Z
Esasy beýiklik C

Beden materialy W
Bölüm materialy V
Ululygy F

Bölümler P

A
Topokardan aralyk H


1 bölüm

tekjeler


2 bölüm

tekjeler
3 bölüm

tekjeler


G
N


Google Play

Şkaf üçin materiallary hasaplamagyň usullary

Şkaf kabinet bölümi

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Y - Kabinetiň beýikligi
X - Ini
Z - Çuňluk
C - esasy bölek beýikligi
W - şkaf materialynyň galyňlygy
V - içki bölekleriň material galyňlygy
F - oturdylan şkaf gapylary üçin aralyk

P - dik bölekleriň sany
A - haýsy bölümleriň üstünde ýerleşýän mezzanine tekjesi
H - mezzanine tekjäniň beýikligi

Kabinet bölümleriniň giňligini görkeziň.
Iň soňky kabinet bölüminiň ini awtomatiki kesgitlenýär.
Her bölümdäki tekjeleriň sanyny saýlaň.
Tekjeleriň beýikligini görkeziň.
Poldan iň soňky tekjä çenli aralyk awtomatiki kesgitlenýär.

G - çyzgylarda ölçegleri görkeziň
N - çyzgylardaky bölekleriň sanyny görkeziňNetijede, programma hasaplanar

kabinet materiallarynyň umumy meýdany
tekjeleriň we kabinetiň bölekleriniň umumy meýdany
arka diwar material meýdany
kabinetiň umumy görnüşini we çyzgylaryny görkezer
deşikleriň sany we ýerleşýän ýeri (plintler bilen kabinet polunyň arasyndaky deşiklerden başga)

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2023
Facebook Vkontakte