Berkidiji gysgyç


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Turbanyň diametri D
Okuw diametri B
Sapagyň uzynlygy H
Gap ZGoogle Play

Gurluşyk gysgyjynyň ululygyny hasaplamak

polat gysgyç Ölçeglerini millimetrde görkeziň

D - Turbanyň diametri
B - Okuw diametri
H - sapakly bölekleriň uzynlygy
Z - Gap

Gurluşyk enjamlaryny satyn almak indi mesele däl. Islendik pursat üçin berkidijiler bar. Turbalary berkitmek üçin gysgyçlar, dürli ululyklary we maksatlary bejermek üçin gysgyçlar. Sometimesöne kämahal ýakyn ýerlerde berkitme dükany bolup bilmez we birleşdiriji gysgyç ýasamaly.
Gysgyç, hoz we ýüplükli ýüplükli taýakdan durýar. Saç turbasynyň diametri boýunça egilýär we demir gysgyç taýýar. Basyş plastinkasynda iki deşik burawlanýar. Saç çeňňegine dakylýar we gysgyç ýaly turba basylýar. Köplenç tabaklara berkidilen çitler gurlanda ulanylýar.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte