Otag otagynyň yşyklandyryjy kalkulýatory

çyzgy şkalasy 1:

Ölçegini metrlerde görkeziň

otagyň uzynlygy X
otagyň ini Y
Şaýyň beýikligi Z

Yşyklandyryş N
Gurluşlaryň sany L


Google Play

Otagyň yşyklandyrylyşyny hasaplamak


Gerekli ululyklary görkeziň metrde

Y - otagyň uzynlygy
X - otagyň ini
Z - Şaýyň beýikligi
L - Gurluşlaryň sany
N - Otagyň yşyklandyryş derejesi 1 inedördül metre


Yşyklandyryş derejeleri N (lk)
Roomaşaýyş otagynyň yşyklandyrylyşy
Roomaşaýyş otaglary, otaglar, ýatylýan otaglar 150
Aşhanalar, aşhanalar, naharhanalar, aşhanalar 150
Çaga 200
Şkaflar, kitaphanalar 300
Zal koridorlary, zallar 50
Ammarlar, peýdaly enjamlar 300
Geýim otaglary 75
Sauna, eşik otaglary, howuz 100
Sport zaly 150
Bilyard otagy 300
Vanna, hajathana, duş 50
Konserj otagy 150
Basgançaklar 20
Kwartira däl koridorlar, lobbi, lift zallary 30
Tigirli oturgyç, welosiped 30
Atylylyk nokatlary, nasos, liftleriň maşyn otaglary 20
Tehniki pollaryň, ýerzeminleriň, üçekleriň esasy ýörelgeleri 20
Lift şahalary 5
Ofis binasynyň yşyklandyrylyşy
Şkaflar, iş otaglary, wekilhanalar 300
Dizaýn otaglary we dizaýn otaglary, çyzgy ofisleri 500
Ewazuw býurolary 400
Myhman otaglar, işgärler otaglary 400
Okuw otaglary 400
Okyjylar üçin ýazgy we hasaba alyş otaglary 300
Okyjy kataloglary 200
Dil barlaghanalary 300
Kitap dükanlary, arhiwler, açyk fondlar 75
Meýdany 30 inedördül metrden köp bolmadyk kitap otaglary. m 300
30 m-den köp bolmadyk otaglary göçürip almak 300
Prototip ýazmak, agaç ussalary, abatlaýyş dükanlary 300
Ekranlar we wideo terminallar bilen işlemek üçin desgalar 400
Maslahat otaglary, mejlisler otaglary 200
Foyer we Tambours 150
Organiki we organiki däl himiýa barlaghanasy 400
Analitik barlaghanalar 500
Agram, termostatik 300
Ylmy we tehniki barlaghanalar 400
Surat otaglary, distillasiýa, aýna öwüsýän 200
Arhiwleriň nusgasy, reagent ammar 100
Uwmak 300
Bilim edaralarynyň yşyklandyrylyşy
Okuw otaglary, synp otaglary, synp otaglary 500
Okuw otaglary, synp otaglary, barlaghanalar 400
Informatika we kompýuter in engineeringenerçiligi şkaflary 200
Tehniki çyzgy we çyzgy üçin okuw otaglary 500
Okuw otaglarynda laboratoriýa kömekçileri 400
Organiki we organiki däl himiýa barlaghanasy 400
Metal we agaç gaýtadan işleýän ussahanalar 300
Instrumental, mugallym ussanyň otagy 300
Zähmet görnüşlerine hyzmat ediş bölümleri 400
Sport zallary 200
Kärhana ammarlary 50
Oorapyk howuzlar 150
Mejlisler zallary, kino tomaşaçylary 200
Mejlis zaly, synp otaglary we mugallymlaryň otaglary 300
Dynç alyş 150
Myhmanhana otagynyň yşyklandyrylyşy
Hyzmat býurosy, işgärler jaýy 200
Roomaşaýyş otaglary 150

Dürli otaglar üçin yşyklandyryş derejesiniň standartlary tablisada görkezilýär.

Programmanyň aýratynlyklary.

Otagyň zerur yşyklandyrylyşyny hasaplamak.
Şiftleriň beýikligine baglylykda ýagtylyk faktoryny hasaba almak.
Bir çyranyň ýagty akymy.
Akkor, floresan ýa-da LED lampalaryň takmynan güýjüni hasaplamak.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte