محاسبات رایگان ساختمان
محاسبه ساخت و ساز

محاسبه سایبان بر سر در ورودی


مقیاس 1:

عرض X
طول Z
ارتفاع Yمحاسبه ریخته مواد و یا گیر

افتاب گردان می شود
ابعاد مورد نیازرا به بهmillimetres وارد کنید

X - عرض رودريها
Y - ارتفاع رودريها
Z - طول لب

این برنامه طراحی شده است برای محاسبه مواد بام-مدور یا برآمدگی.
از محاسبه طول و اندازه رودريها یافت می شود.


شما هیچ محاسبات را نجات داد.
ثبت نام کنید یا نشانه آن است که قادر خواهد بود برای نجات محاسبات خود و ارسال آنها از طریق پست.
تنظیمات

نتایج محاسبه را باز

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
Facebook Vkontakte
Welcome to friends.
وب مستر.
سرویس را روی سایت خود نصب کنید.
رایگان است.
محاسبه ساخت و ساز
www.zhitov.ru © 2007 - 2017