Üç aralyk we tekiz meýdançalar bilen basgançaklary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Merdiwanyň ini E
Dimler A
Dimler B
Dimler C
Stepdim galyňlygy Z
Tapgyr gyrasy F


Google Play

Üç aralyk we tekiz meýdançalar bilen basgançaklary hasaplamakGerekli ululyklary görkeziň millimetrde ikinji gata basgançaklar basgançak 180

X - basgançagyň ini
Y - Boýy açmak
E - Merdiwanyň ini
F - basgançaklar
Z - Stepdim galyňlygy


basgançaklar A - Upperokarky ýaýdaky ädimleriň sany
B - Orta setirdäki ädimleriň sany
C - aşaky setirdäki ädimleriň sany
basgançak SP - Birinji ädimiň ikinji gatyň gat derejesine görä kesgitläň.
Birinji ýagdaýda ýokarky basgançak ikinji gatyň birinji gatynda ýerleşýär.
Ikinji ýagdaýda ikinji gatyň poly iň soňky ädimdir. Basgançaklaryň beýikligi proporsional azalýarProgramma basgançaklaryň beýikligini we inini, ýapgyt burçuny we ýokarky, orta we aşaky ýaýyň ölçeglerini awtomatiki hasaplar.
Basgançaklaryň amatly amatlylygyny saýlamak üçin ädimleriň sanyny üýtgediň.
Gara we ak ýa-da reňkli çyzgy döredip bilersiňiz.

Basgançagyň ini basgançaklaryň inine deňdir.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte