Daşarky diwarlar üçin materiallaryň mukdaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Diwaryň görnüşini görkeziň

Ululygyny santimetrde görkeziň

Diwarlaryň ölçeglerini görkeziň
Pediment diwarynyň ini X
Gapdal diwaryň uzynlygy Z
Pedimentiň gerşindäki beýiklik Y
Diwaryň beýikligi (burçda) H
Diwaryň galyňlygy TDiwar materiallaryny saýlaňGoogle Play

Diwar hasaplamasy


Ululygyny santimetrde görkeziň

X - Pediment diwarynyň ini
Z - Gapdal diwaryň uzynlygy
Y - Pedimentiň gerşindäki beýiklik
H - Diwar beýikligi burçy
F - Gapdal diwaryň gerşindäki beýiklik
T - Diwaryň galyňlygy

Bu maksatnama kerpiçden, blokdan, agaçdan ýa-da çarçuwaly jaýyň daşky diwarlary üçin gurluşyk materiallarynyň sanyny hasaplamaga kömek eder.
Bir gatyň diwarlaryny hasaplaýan bolsaňyz, gabygyň gerşindäki beýikligi diwaryň beýikligine deň görkeziň.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte