Pol üçin gurluşyk materiallaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Uzynlyk Y
Ini X

Lag giňligi U
Galyň galyňlyk W
Stepdim S

Gat giňligi O1
Poluň galyňlygy O2

Gödek poluň giňligi O3
Tagtanyň galyňlygy O4
Tagtalaryň arasyndaky aralyk RJumper meýdançasy Cdata-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

Agaç poluň enjamy üçin gurluşyk materiallaryny hasaplamak


Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

Y - poluň uzynlygy
X - poluň ini
Z - jaýyň ini
U - Lag giňligi
W - Galyň galyňlyk
S - ädim yza
O1 - poluň ini
O2 - poluň galyňlygy

O2 - Gödek poluň giňligi
O3 - aşaky gatyň tagtalarynyň galyňlygy
R - Tagtalaryň arasyndaky aralyk

P - yza galýanlaryň arasynda bökjekler
C - Jumper meýdançasy


Programmanyň aýratynlyklary.

Log pol üçin zerur mukdarda agaç hasaplamak.
Poluň göwrümini kesgitlemek we "tagtalar".
Poluň meýdanyny hasaplamak.
Izolýasiýanyň zerur mukdaryny kesgitlemek.
Berkidijiler üçin ahyrky birikmeleriň sanyny hasaplamak.
Partshli bölekleriň takyk ölçegleri.
Agaç poluň gurluşygynyň jikme-jik çyzgylary.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.