Betondan ýasalan göni basgançagy hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziňStepsdimleriň sany C

merdiwan beýikligi Y
Merdiwanyň uzynlygy X
Merdiwanyň ini W
Padyň uzynlygy A
Pad galyňlygy B

Goşmaça galyňlyk Z
basgançaklar F
Stepdim galyňlygy G
Yzky diametri D
Her ädimde berkitme bölekleri K


Google Play

Betondan ýasalan basgançagy hasaplamaga kömek ediň


Hasaplamada dizaýn ädimleriniň iki görnüşini saýlap bilersiňiz.
basgançaklar basgançaklar

Monolit beton basgançagyň ölçegleriniň bellikleri

Ölçegleri millimetrde.

X - Merdiwanyň uzynlygy
Y - merdiwan beýikligi
W - Merdiwanyň ini.
A - Padyň uzynlygy. Basgançagyňyz platforma bilen üpjün edilmedik bolsa, platformanyň uzynlygyny düzüň = 0.
В - Pad galyňlygy.
Z - Goşmaça galyňlyk. Diňe basgançaklaryň nusgawy görnüşinde göz öňünde tutulýar.
basgançaklar
F - Basgançaklar.
G - Basgançaklaryň galyňlygy Basgançagyň nusgawy görnüşinde, aýlawyň galyňlygy hökmünde ulanylýar F.

basgançaklar

Monolit basgançagy berkitmek.
Armaturalar adatça diňe 1-nji monolit basgançaklarda ulanylýar.
Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesi siziň taslamaňyza bagly.


Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte