තුන්කොන් ලී ගොවිපල ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

ගොවිපල දිග X
උස ගොවිපල Y

දැව පළල Z
දැව ඝණකම W

කුළුණු සංඛ්යාව Sdata-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

තුන්කොන් ලී ගොවිපල ගණනයමිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - ගොවිපල දිග
Y - උස ගොවිපල

Z - දැව ඝණකම
W - දැව පළල

S - සිරස් තනතුරු සංඛ්යාව
P - Struts
N - සංදර්ශකය ගණන් අමතර කොටස්

ලී truss පැවති නොවෙනස් ත්රිකෝණාකාර ව්යුහය පිහිටුවීම මූලද්රව්ය වලින් සමන්විත වේ.
නිර්දෙශිත උස ලී ගොවිපල - මසකටත් 20 සියයට වඩා අඩු නොවේ.
මෙම වැඩසටහන ද්රව්ය සහ ගොවිපල සටහන් අවශ්ය ප්රමාණය කොටස් අවශ්ය මාන දෙන්න ගණනය කර ඇත.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.