ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଗଣନା |


ପରିମାପ

ଡକ୍ଟର ଆକୃତି | F

ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାସ | D

ପ୍ରବାହ ଗତି EGoogle Play

ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାୟୁର ପରିମାଣର ଗଣନା |F - ନଳୀର ବିଭାଗୀୟ ଆକୃତି | ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର |
D - ନଳୀର ବ୍ୟାସ |
X - ଆୟତାକାର ନଳୀର ମୋଟେଇ |
Y - ଆୟତାକାର ନଳୀର ଉଚ୍ଚତା |

E - ବାୟୁ ଗତି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଡକ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାୟୁର ପରିମାଣର ଗଣନା |


Google Play
କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରବେଶିକା
ଓଡ଼ିଆ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ ଇନ କରି ନିଜ ଗଣନା କରି ମେଲ କରିପାରିବେ ।
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte