වැඩෙන වරහන


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

ජල නල විෂ්කම්භය D
මෙම Stud විෂ්කම්භය B
නූල් දිග H
නිශ්කාෂණ ZGoogle Play

ගොඩනැගිල්ල කලම්ප විශාලත්වය ගණනය

වානේ දඬු ගැසීමට මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

D - ජල නල විෂ්කම්භය
B - මෙම Stud විෂ්කම්භය
H - නූල් දිග
Z - නිශ්කාෂණ

Buy ගොඩනැගිල්ල දෘඩාංග ප්රශ්නයක් නොවෙයි. විකුණුම් ඕනෑම අවස්ථා සඳහා සවිකෘත ඇත. නල කලම්ප, විවිධ ප්රමාණයෙන් හා ගමනාන්තය අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වූ කලම්ප. එහෙත් ඇතැම් විට එහි ගබඩා සවිකිරීම්, විය යුතු අතර ඔබ හිර කරන්න සිදු කිරීමට අවශ්ය නොවේ.
මෙම කරපටි ඇට වර්ග සහ clamping තහඩු සමග පිලිතුරු පොටවල් Stud කින් සමන්විත වේ. Hairpin ජල නල විෂ්කම්භය මත නැමෙයි ලෝහ පටයක් සූදානම් වේ. පීඩනය තහඩු දෙකක් කුහර දිනන. ඇය කලම්ප ලෙස නල එරෙහිව පින් පීඩක මත ය. බොහෝ විට තහඩුව crossbar අමුණා ඇති වැට ඉදිකිරීම, භාවිතා.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte