බොරළු, පොඩි ගල්, වැලි ගොඩ ගසා ගණනය

ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

දිග X
පළල Y
උසස් H

data-full-width-responsive="false">

data-full-width-responsive="false">

ගොඩක් දී තොග ද්රව්ය ගණනය


මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - තොගය පළල
Y - දිග
H - උසස්


විශේෂාංග.

වැලි ගණනය, තොග ගොඩක් ගල් හෝ බොරළු තලා.
ෙයාදා මතුපිට ප්රදේශයේ තීරණය.

ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.
Google Play