ජල නල පරිමාව ගණනය

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

අභ්යන්තර විෂ්කම්භය D1
විෂ්කම්භය පිටත D2
ජල නල දිග L

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

ජල නල පරිමාව ගණනය


නල පරිමාව
මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

D1 - නල හෑරූ
D2 - පිටත විෂ්කම්භය
L - ජල නල දිග
මෙම වැඩසටහන පයිප්ප ජලය හෝ වෙනත් දියර පරිමාව ගණනය කරනු ඇත.
තාපන පද්ධතියේ පරිමාව ගණනය කිරීමට, රේඩියේටර් හා බොයිලේරු පරිමාව ප්රතිඵලයක් එක් කරන්න.
මෙම දත්ත සාමාන්යයෙන් දත්ත පත්රය හි නිශ්චිතව දක්වා ඇත.

එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, මෙම වැඩසටහන එහි පරිමාව හා නළ මීටර් 1 ක් මුළු නළ මතුපිට ප්රදේශයේ ගණනය කරනු ඇත.
මතුපිට ප්රදේශයේ අවශ්ය තීන්ත ප්රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා ප්රයෝජනවත් විය හැකිය.

තේරීම් ඇතුළත සහ පිටත විෂ්කම්භය හා නල සමස්ත දිග ගණනය කිරීම.
සියලු මාන මිලිමීටර දී ලබා දී ඇත.

සූත්රය විසින් නල පරිමාව ගණනය V=π*R1*R1*L
සූත්රය විසින් නල මතුපිට ප්රදේශයේ ගණනය P=2*π*R2*L
R1 - නලයේ අභ්යන්තර අරය
R2 - නලයේ පිටත අරය
L - නළ දිග


Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.