ජනේලය මත ලෝහ බාර් ගණනය

ඇඳීම පරිමාණ 1:    

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

දැලිස් උස Y
මෙම දැලිස් පළල X

වගන්තිය පළල A
සැරයටිය ප්රමාණය W

බාර් සංඛ්යාව T
තිරස් අංග G

චිත්ර කාමරය

කොනේ U

මෙම අලංකාර අංගයක් උස Hdata-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

කවුළුව ලෝහ දැලිස් කුහරවල ගණනය


මිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

Y - දැලිස් උස
X - මෙම දැලිස් පළල
A - රාමුව පළල
W - බාර් ඝණකම
T - සිරස් බාර් සංඛ්යාව
G - තිරස් අංග ගණන
N - කාමරය කවුළුව රාමුව විකල්ප
U - කෝණය අංග (විකල්ප සඳහා 1, 2, 3, 9, 10)
H - මෙම අලංකාර අංගයක් උස (විකල්ප සඳහා 7, 8)


විකල්ප චිත්රයක් කවුළුව බාර්


විශේෂාංග

ලෝහ දැලිස් සඳහා ද්රව්ය අවශ්ය ප්රමාණය ගණනය.
සියලුම විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත මාන.
වානේ දැලක විස්තරාත්මක දළ සටහන්.
මෙම දැලිස් විසිතුරු අංග නිල ඇඳුම් බෙදා හැරීම.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.