90 ° සමග පඩි පෙළ ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

විවෘත උස Y
විවෘත කිරීමේ දිග X
පඩි පෙළ පළල E
පියවර සියලුම සංඛ්යාව C
පහළ අදියර P
ඇති පියවර ඝණකම Z
ප්රක්ෂේපනය පියවර දාර F

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

90 සමග පඩි පෙළ ගණනය°


අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර මිලිමීටර

X - ඉණිමං දැමුවහොත් වන විවෘත කිරීම, දිග
Y - පළමු මහලේ බිම මට්ටමේ සිට දෙවන මහල මහල මට්ටමට උස
E - පඩි පෙළ පළල
F - ප්රක්ෂේපනය පියවර
Z - ඇති පියවර ඝණකම

C - පියවර ගණන
P - අදියර සංඛ්යාව + ප්රදේශයේ

රොටරි පඩි පෙළ කිහිපයක් සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් කෙලින්ම පඩි පෙළ ගණනය.
පහසුව පඩි පෙළ ගණනය පියවරින් පියවර දිග මත පදනම් වූ සූත්රය විසින් ගණනය කරනු ලබයි.
63 - සෙ.මී. පියවර දිග මානව සාමාන්යය මත 60 66 දක්වා සෙ.මී., සිට ඇත.
සැප පහසු ඉණිමං සූත්රය අනුරූප: 2 පියවර උස + ගැඹුර මට්ටමේ = 63±3 සෙමී.

ඉණිමගේ බොහෝ පහසු නැඹුරු - 30 ° සිට 40 දක්වා ° සිට.
28-30 සෙ.මී. වඩා නොඅඩු - ගැඹුර පඩිපෙළ පියවර ප්රමාණය 45 සපත්තු සපුරා ලිය යුතුය.
ගැඹුර නොමැති වීම ප්රක්ෂේපක පියවර සඳහා වන්දි හැක.
මෙම පියවර උස දක්වා 20-25 සෙ.මී. විය යුතුය.

යන්තම් පඩි පෙළ හැරෙමින් පහසුව ලබා, ඔබ වේදිකාවෙ උස වෙනස් කළ හැකිය.

මෙම වැඩසටහන ප්රධාන කෝණ හා මාන පඩි පෙළ හැරවීමේ බ්ලූපින්ට් ළං වෙයි.
මෙම චිත්ර සහ පියවර පියවර මූලික මාන තමන් කොන්වල, වැල මත පියවර මුදුනේ සනිටුහන් කරමින් එම පඩි පෙළ සමස්ත මාන පෙන්වන්න.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.