പൈപ്പുകൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നതെങ്ങിനെ

മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

ഇന്നർ വ്യാസം D1
വ്യാസം പുറത്ത് D2
പൈപ്പ് ദൈർഘ്യം LGoogle Play

പൈപ്പുകൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നതെങ്ങിനെ


പൈപ്പ് വോളിയം
മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

D1 - പൈപ്പ് പ്രസവിച്ച
D2 - പൈപ്പ് പുറം വ്യാസം
L - പൈപ്പ് ദൈർഘ്യം
പ്രോഗ്രാം കുഴലുകളിൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദ്രാവക വോള്യം കണക്കുകൂട്ടുന്നു ചെയ്യും.
ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വോളിയം കണക്കാക്കാൻ, വോള്യം radiators എന്നിവ ബോയിലറിലേക്ക് ഫലം ചേര്ക്കുക.
ഈ ഡാറ്റ സാധാരണയായി ഡേറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

തത്ഫലമായി, പ്രോഗ്രാം മൊത്തം പൈപ്പ് പൈപ്പ് 1 മീറ്റർ ഉപരിതല ഏരിയ വോള്യം കണക്കാക്കുക ചെയ്യും.
ഉപരിതല ഏരിയ ആവശ്യമായ പെയിന്റ് അളവ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടും.

കുഴലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അകം, പുറം വ്യാസമുള്ള, കൂടാതെ പൈപ്പ് മൊത്തം നീളം കണക്കാക്കുവാൻ.
എല്ലാ തലങ്ങളും മില്ലിമീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

സൂത്രവാക്യം പ്രകാരം പൈപ്പുകൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നതെങ്ങിനെ V=π*R1*R1*L
സൂത്രവാക്യം പ്രകാരം പൈപ്പ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം കണക്കുകൂട്ടൽ P=2*π*R2*L
R1 - ട്യൂബ് അകത്തെ ആരം
R2 - ട്യൂബ് പുറം ആരം
L - ട്യൂബ് ദൈർഘ്യം


Google Play
കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രവേശനം
മലയാളം
നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇല്ല.
രജിസ്റ്റർ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സംരക്ഷിച്ച് മെയിൽ അവരെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അടയാളം.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte