අංශක 180 ක හැරීම සමග ලෝහ පඩි පෙළ ගණනය

ඇඳීම පරිමාණ 1:    

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

ඉහළ bowstring මත පියවර C1
වැල පතුලේ පියවර C2
සංගීත T

විවෘත උස Y
විවෘත කිරීමේ දිග X
පඩි පෙළ පළල W
පළල E

ඇති පියවර ඝණකම Z
ප්රක්ෂේපනය F

වැල ඝණකම A
සංගීත පළල G
සහයෝගය ඝණකම B
මෙම bowstring මත පියවර උස H

මෙම ප්රමාණය D
කොනේ U
data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

මෙම ආධාරක මත හැරීම අංශක 180 අදියර සමග ලෝහ පඩි පෙළ ගණනය


මිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - පඩි පෙළ විවරය පළල
Y - විවෘත උස
W - පඩි පෙළ පළල
E - පළල
F - ප්රක්ෂේපනය පියවර
T - bowstrings සංඛ්යාව
C - අදියර සංඛ්යාව
Z - ඇති පියවර ඝණකම
H - මෙම bowstring මත පියවර උස
A - වැල ඝණකම
B - සහයෝගය ඝණකම
G - සංගීත පළල
D - සහාය සවි කිරීමට දුර
U - සිරස් සහයෝගය කෝණයSP - දෙවන මහලේ බිම සඳහා පළමු අදියරේ ස්ථානය තීරණය කරන්න.
LR - යථා දිශාව සකසා ගන්න. පඩි පෙළ පිළිබඳ ඇඳීම සඳහා.විශේෂාංග.

අංශක 180 කින් කැරකෙමින් ගණනය පහසු නිර්මාණය ලෝහ පඩි.
ද්රව්ය ප්රමාණය නිර්ණය.
සියලුම විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත මාන.
විස්තරාත්මක දළ සටහන් හා ලෝහ ඉණිමං සියලු මූලද්රව්ය රූප සටහන්.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.