එය bowstring Zigzag සමග ලෝහ පඩි පෙළ ගණනය

ඇඳීම පරිමාණ 1:    

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

අදියර සංඛ්යාව C

විවෘත උස Y
විවෘත කිරීමේ දිග X
පඩි පෙළ පළල W

ඇති පියවර ඝණකම Z
ප්රක්ෂේපනය F

වැල ඝණකම A

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

කෙළින්ම පඩි පෙළ ගණනය ලෝහ bowstring Zigzag


මිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - පඩි පෙළ විවරය පළල
Y - විවෘත උස
W - පඩි පෙළ පළල
F - ප්රක්ෂේපනය පියවර
C - අදියර සංඛ්යාව
Z - ඇති පියවර ඝණකම
A - වැල ඝණකමSP - දෙවන මහලේ බිම සඳහා පළමු අදියරේ ස්ථානය තීරණය කරන්න.
LR - යථා දිශාව සකසා ගන්න. පඩි පෙළ පිළිබඳ ඇඳීම සඳහා.

හෝ
විශේෂාංග.

එය bowstring Zigzag සමග ඉදිකිරීම් ලෝහ පඩි පෙළ ගණනය.
පැතිකඩ නල වැල ප්රමාණය නිර්ණය.
සියලුම විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත මාන.
ඉණිමගේ නැඹුරු කෝණය.
ප්රදේශයේ ද්රව්ය පියවර.
විස්තරාත්මක දළ සටහන් හා ඉණිමං සියලු මූලද්රව්ය රූප සටහන්.
පහසු පඩිපෙළ සඳහා නිර්දේශ.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.