සංකීර්ණ හැඩය කැබැල්ලක් ප්රදේශයේ


ඇඳීම පරිමාණ 1:       

    ෙෂඩ් තරම
මීටර්


සයිඩ් A B
සයිඩ් B C
සයිඩ් C D
සයිඩ් D A

කෝණයක් U

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

අවිධිමත් හැඩය බිම් ප්රදේශයේ ගණනය


මීටර් මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

A B, B C, C D, D A - ප්රමාණයන් පාර්ශව අඩවි
U - පිහිටා කෝණයක්

මෙම ගණනය කිරීම් වැඩසටහන භූමි, නොදන්නා කෝණ හා diagonals මානයන් තීරණය කරනු ඇත.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.