අංශක 90 ක් දක්වා විකර්ණ කෝණය ගණනය

ඇඳීම පරිමාණ 1:    

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

පළල Y
දිග X


Google Play

පදනම නිමිත්තෙන් diagonals ගණනය


මිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - දිග පදනම
Y - පදනමේ පළල


විශේෂාංග.

පදනම හෝ බිත්ති නිමිත්තෙන් diagonally ගණනය.
අංශක 90 ක් පිළිබඳ නිශ්චිත කෝණයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte