වැල මත පඩි පෙළ ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:    

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

විවෘත උස Y
විවෘත කිරීමේ දිග X
පඩි පෙළ පළල Z

අදියර සංඛ්යාව C

ඇති පියවර ඝණකම W
ප්රක්ෂේපනය පියවර දාර F
වැල ඝණකම T

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

withs සමග ලී පඩි පෙළ ප්රමාණය ගණනයමිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - පඩිපෙල විවෘත දිග
Y - ඉණිමගේ උස
Z - පඩි පෙළ පළල
C - අදියර සංඛ්යාව
W - ඇති පියවර ඝණකම
F - ප්රක්ෂේපනය පියවර
T - වැල හෝ kosoura ඝණකම
H - ප්රදර්ශන risers
LR - දිශාව ඉණිමං ලිෆ්ට්
SP - දෙවන මහලේ බිම මට්ටමට පළමු අදියර පිළිබඳ තත්ත්වය


විශේෂාංග.

වැල පරිශීලක හිතකාමී නිර්මාණ පඩි පෙළක් ගණනය.
ද්රව්ය ප්රමාණය නිර්ණය.
සියලුම විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත මාන.
විස්තරාත්මක දළ සටහන් හා ඉණිමං සියලු මූලද්රව්ය රූප සටහන්.
පඩි පෙළ පහසුව සඳහා මාර්ගෝපදේශ.

පහසුව පඩි පෙළ ගණනය පියවරින් පියවර දිග මත පදනම් වූ සූත්රය විසින් ගණනය කරනු ලබයි.
63 - සෙ.මී. පියවර දිග මානව සාමාන්යය මත 60 66 දක්වා සෙ.මී., සිට ඇත.
සැප පහසු ඉණිමං සූත්රය අනුරූප: 2 පියවර උස + ගැඹුර මට්ටමේ = 63±3 සෙමී.

ඉණිමගේ බොහෝ පහසු නැඹුරු - 30 ° සිට 40 දක්වා ° සිට.
28-30 සෙ.මී. වඩා නොඅඩු - ගැඹුර පඩිපෙළ පියවර ප්රමාණය 45 සපත්තු සපුරා ලිය යුතුය.
ගැඹුර නොමැති වීම ප්රක්ෂේපක පියවර සඳහා වන්දි හැක.
මෙම පියවර උස දක්වා 20-25 සෙ.මී. විය යුතුය.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.