සර්පිලාකාර පඩි පෙළක් දිගේ විශාලත්වය ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

ඉණිමගේ උස H
පඩි පෙළ විෂ්කම්භය D1
අභ්යන්තර විෂ්කම්භය D2
භ්රමණය කෝණය A

අදියර සංඛ්යාව C
ඇති පියවර ඝණකම Z

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

සර්පිලාකාර පඩි පෙළක් දිගේ ගණනය


අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

H - ඉණිමගේ උස
D1 - විෂ්කම්භය පිටත
D2 - අභ්යන්තර විෂ්කම්භය
C - අදියර සංඛ්යාව
Z - ඇති පියවර ඝණකම
A - භ්රමණය කෝණය,

සමුද්දේශ


දගර පඩිපෙල යනාදිය නිෂ්පාදනය පියවර දිග කට වඩා අඩු 80 සෙ.මී. විය යුතු නොවේ.
40 සෙ.මී. වඩා - මධ්යම කොටස තුල පියවර පළල පුලුල්ම කොටසක් 20-25 සෙ.මී. කට නො අඩු විය යුතුය. සර්පිලාකාර පඩි පෙළක් දිගේ යන පියවර උස තරප්පු පෙළ සඳහා නිර්දේශ කරන ලද උස ට වඩා වැඩි විය හැක. 18 - සෙ.මී. ඉස්කුරුප්පු ඇණ 16 සෙ.මී. සලකා පාවෙන සඳහා සාමාන්ය පියවර උස.

අවම වශයෙන් 30-35 - සෙ.මී. පාදයේ සිදුවන යන මොහොතේ දී, එම හෙලික්සීය පඩිපෙළ පියවර කොණෙහි ගැන සෙ.මී. 25-30 ක උසකින් යුක්ත විය යුතුය. මෙම ගැඹුර පහසු පියවර වනු ඇත. එවිට අඩි මිනිසා කොනටම එල්ලී නැහැ, සම්පූර්ණ වේදිකාගත වේ.

මාන සර්පිලාකාර පඩි පෙළක් දිගේ පියවර.

h - වේදිකාව දිග
W1 - පුළුල් කොටසක් තුළ පියවර පළල
W2 - වැඩ ෙකොටස් පළල අදියර
α - නිර්මාණය කෝණය පියවර

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.