ପାଇପ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଗଣନା |

କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?

ଭିତରର ବ୍ୟାସ | D1
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | D2
ପାଇପ୍ ଲମ୍ବ | LGoogle Play

ପାଇପ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଗଣନା |


ପାଇପ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍
କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?

D1 - ପାଇପ୍ ଭିତରର ବ୍ୟାସ |
D2 - ପାଇପ୍ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ |
L - ପାଇପ୍ ଲମ୍ବ |
ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇପଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ହିସାବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
ଗରମ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିମାଣକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ, ରେଡିଏଟର ଏବଂ ବଏଲର ପରିମାଣକୁ ଫଳାଫଳରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଏହି ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣତ the ଉତ୍ପାଦ ପାସପୋର୍ଟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ |

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇପ୍ ର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ 1 ଲାଇନ୍ ମିଟର ପ୍ରତି ପାଇପ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହିସାବ କରିବ |
ଆବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ ଗଣନା ପାଇଁ ସର୍ଫେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ |

ଗଣନା ପାଇଁ, ପାଇପ୍ ର ଭିତର ଓ ବାହାରର ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପାଇପ ଲାଇନର ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ ପରିମାଣ ମିଲିମିଟରରେ ଅଛି |

ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣର ହିସାବ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ | V=π*R1*R1*L
ପାଇପ୍ ର ଭୂପୃଷ୍ଠର ଗଣନା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ | P=2*π*R2*L
R1 - ପାଇପ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ |
R2 - ପାଇପ୍ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ |
L - ପାଇପ୍ ଲମ୍ବ |


Google Play
କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରବେଶିକା
ଓଡ଼ିଆ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ ଇନ କରି ନିଜ ଗଣନା କରି ମେଲ କରିପାରିବେ ।
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte