පැතිකඩ පයිප්පයකින් ට්u200dරැපෙසොයිඩ් කොටස්වල කැපුම් කෝණ ගණනය කිරීම

ඇඳීම පරිමාණ 1:

මානයන්

පළල X
උසස් Y
පළල Z
කොටස් පළල E
Google Play

පැතිකඩ පයිප්පයකින් ට්u200dරැපෙසොයිඩ් සඳහා කොටස් කපා දැමූ කෝණ ගණනය කිරීමX - ඉහළින් ඇති trapezoid හි පළල.
Y - ඉදිකිරීම් උස.
Z - ට්u200dරැපෙසොයිඩ් වල පහළ පළල.
E - පැතිකඩ පයිප්ප .ණකම.

විශේෂාංග.

ට්u200dරැපෙසොයිඩ් ස්වරූපයෙන් ව්u200dයුහයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කොටස්වල කැපුම් කෝණ ගණනය කිරීම.


Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.