සවි කෙරෙන තහඩු ගණනය

масштаб чертежа 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

අමු තේ දළු සඳහා පළල X
කොළ උස Y

පියවර පළල W
පියවර උස H
පරිමිතිය පිළිබඳ පියවර A

දළ ප්රදේශයේ S м2Google Play

නිපාතය පත්රය හෝ තහඩු ද්රව්ය ගණනය


අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර මිලිමීටර

X - අමු තේ දළු සඳහා පළල
Y - කොළ දිග
W - පියවර වැඩෙන පළල
H - පියවර උස වැඩෙන
A - පරිමිතිය සුරක්ෂිත පියවර
S - සම මුළු ප්රදේශය (මීටර්2)


විශේෂාංග

යකඩ, සෙවිලි, හෝ පුවරු ද්රව්ය තියා සඳහා නිය හෝ ඉස්කුරුප්පු සංඛ්යාව පිළිබඳ නිශ්චිත ගණනය.
ෂීට් පරිමිතිය පිළිබඳ ගාංචු, සංඛ්යාව වෙන් වෙන් අධිෂ්ඨානය.
ෂීට් තලය මත ගාංචු, සංඛ්යාව වෙන් වෙන් අධිෂ්ඨානය.
එක පත්රයක් ගාංචු සංඛ්යාව ගණනය.
එක් තීරු ප්රදේශයේ ගණනය.
සියලු සම ප්රදේශ සඳහා උපාංග ගණනය.
තහඩු හෝ තහඩු සංඛ්යාව ගණනය.

ඔබට හැකි ගණනය කිරීම සඳහා
ලෑල්ලක් පරිමිතිය තියා පියවර වෙනස්.
උස හා පළල තලය තුළ පත්රය තියා පියවර වෙනස්.
තනි පත්රය මානයන් අහන්න.
සම පොදු ප්රදේශයේ ස්ථාපිත කිරීමට.

ජනනය බ්ලූපින්ට්
තරග පාවාදීමේ යෝජනා ක්රමය සමඟ මුළු ඇඳීම පත්රය.


Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.