කොන්ක්රීට් සිට කෙළින්ම පඩි පෙළ ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරඅදියර සංඛ්යාව C

ඉණිමගේ උස Y
ඉණිමගේ දිග X
පඩි පෙළ පළල W
වේදිකාවක් දිග A
මෙම pad ඝණකම B

අතිරේක ඝනකම Z
ප්රක්ෂේපනය පියවර F
ඇති පියවර ඝණකම G
කපාට විෂ්කම්භය D
වේදිකාව මත සවි ගැන්වීම කෑලි KGoogle Play

කොන්ක්රීට් සිට කෙළින්ම ඉණිමං ගණනය මත උපකාර


මෙම ගණනය කිරීම් වලදී, ඔබ ඉදිකිරීම් අදියර දෙකක් තෝරා ගත හැකිය.
පඩි පෙළ පඩි පෙළ

තරම තනතුර ෙමොෙනොලිතික් කොන්ක්රීට් පඩි පෙළ

මාන මිලිමීටර වේ.

X - ඉණිමගේ දිග
Y - ඉණිමගේ උස
W - පඩි පෙළ පළල.
A - වේදිකාවක් දිග. ඔබගේ පඩි පෙළ නිර්මාණය ක්රීඩා පිටියක් ලබා ගත නොහැකි නම්, වේදිකාව දිග සකස් = 0.
В - මෙම pad ඝණකම.
Z - අතිරේක ඝනකම. පමණක් පඩි පෙළ සම්භාව්ය ශෛලිය තුල ගිණුමක් ගෙන.
පඩි පෙළ
F - ප්රක්ෂේපනය පියවර.
G - ඇති පියවර ඝණකම. දී ඉණිමං සම්භාව්ය වර්ගය කර තොලෙහි ඝනකම ලෙස භාවිතා කරනු F.

පඩි පෙළ

ඒකාශ්මික පඩි පෙළ ආරකෂාවට.
ආරකෂාවට සාමාන්යයෙන් වර්ගය 1 ෙමොෙනොලිතික් තරප්පු භාවිතා වේ.
කෙසේ වෙතත්, එය ඔබගේ සියලු ව්යාපෘතිය මත රඳා පවතී.


Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.