ලෝහ පඩි පෙළ ගණනය

ඇඳීම පරිමාණ 1:    

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

අදියර සංඛ්යාව C

විවෘත උස Y
විවෘත කිරීමේ දිග X
පඩි පෙළ පළල W

ඇති පියවර ඝණකම Z
ප්රක්ෂේපනය F

වැල ඝණකම A
සහයෝගය ඝණකම B
මෙම bowstring මත පියවර උස H

මෙම ප්රමාණය D
කොනේ UGoogle Play

මෙම ආධාරක මත ඍජු ලෝහ ඉණිමං ගණනය


මිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - පඩි පෙළ විවරය පළල
Y - විවෘත උස
W - පඩි පෙළ පළල
F - ප්රක්ෂේපනය පියවර
C - අදියර සංඛ්යාව
Z - ඇති පියවර ඝණකම
H - මෙම bowstring මත පියවර උස
A - වැල ඝණකම
B - සහයෝගය ඝණකම
D - සහාය සවි කිරීමට දුර
U - සිරස් සහයෝගය කෝණයSP - දෙවන මහලේ බිම සඳහා පළමු අදියරේ ස්ථානය තීරණය කරන්න.
LR - යථා දිශාව සකසා ගන්න. පඩි පෙළ පිළිබඳ ඇඳීම සඳහා.

හෝ
විශේෂාංග.

දෙවන තට්ටුවට ගණනය පහසු නිර්මාණය ලෝහ පඩි.
ද්රව්ය ප්රමාණය නිර්ණය.
සියලුම විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත මාන.
විස්තරාත්මක දළ සටහන් හා ලෝහ ඉණිමං සියලු මූලද්රව්ය රූප සටහන්.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.