90 ഡിഗ്രി കർണരേഖ കോണിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ

ഡ്രോയിംഗ് സ്കെയിൽ 1:    

മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

വീതി Y
ദൈർഘ്യം X


Google Play

അടിസ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്താൻ സൂചിപ്പിക്കാം കണക്കുകൂട്ടല്


മില്ലിമീറ്റർ ആവശ്യമായ അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

X - നീളം അടിസ്ഥാനം
Y - അടിസ്ഥാനം വീതി


സവിശേഷതകൾ.

അടിസ്ഥാനം മതിലുകളുടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഡയഗണലായോ കണക്കാക്കുന്നു.
90 ഡിഗ്രി കൃത്യമായ കോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച.

Google Play
കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രവേശനം
മലയാളം
നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇല്ല.
രജിസ്റ്റർ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സംരക്ഷിച്ച് മെയിൽ അവരെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അടയാളം.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte