محاسبات رایگان ساختمان
محاسبه ساخت و ساز

بسیاری از اشکال پیچیده


مقیاس 1:       

    اندازه قطعه زمین
در متر مشخص می شوند


ضلع A B
ضلع B C
ضلع C D
ضلع D A

زاویه راست U
محاسبه مساحت زمین شکل نامنظم


ابعاد در متر مشخص

A B, B C, C D, D A - ابعاد طرح
U - مکان زاویه راست

در نتیجه محاسبه برنامه اندازه زوایای ناشناخته و ابعاد diagonals تعیین می کند.


شما هیچ محاسبات را نجات داد.
ثبت نام کنید یا نشانه آن است که قادر خواهد بود برای نجات محاسبات خود و ارسال آنها از طریق پست.
تنظیمات

نتایج محاسبه را باز

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
Facebook Vkontakte
Welcome to friends.
وب مستر.
سرویس را روی سایت خود نصب کنید.
رایگان است.
محاسبه ساخت و ساز
www.zhitov.ru © 2007 - 2017