ചതുരാകൃതിയിലുള്ള greenhouses കണക്കുകൂട്ടുന്നതെങ്ങിനെ


ഡ്രോയിംഗ് സ്കെയിൽ 1:

മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

വീതി X
ദൈർഘ്യം Z
പൊക്കം Y
മതിലുകൾ ഉയരം H

രാജീവനും വിഭാഗങ്ങളിൽ A

വീട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി കളങ്ങൾ B
വീട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ C

മതിൽകാവൽക്കാർ ഭാഗങ്ങളായി കളങ്ങൾ D
മതിൽകാവൽക്കാർ ഭാഗങ്ങൾ EGoogle Play

Расчет прямоугольной теплицы

ചെടിവളര്ത്തുന്നവീട് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

X - ഹരിതഗൃഹ വീതി
Z - ഹരിതഗൃഹ ദൈർഘ്യം
Y - ആകെ ഉയരം
H - മതിലുകൾ ഉയരം

ഹരിതഗൃഹ കണക്കുകൂട്ടുന്നതെങ്ങിനെ

A - രാജീവനും ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണം

B - മേൽക്കൂര വിഭാഗത്തിൽ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം
C - വീട്ടിന്റെ വിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

D - മതിലുകൾ വിഭാഗങ്ങൾ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം
E - മതിൽകാവൽക്കാർ വിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

അവയിൽ വിഭാഗങ്ങളും കളങ്ങൾ എണ്ണം വ്യത്യസ്ത ഞങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൽ വലിപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കോശങ്ങളുടെ അളവുകൾ യാന്ത്രികമായി കണക്കാക്കരുത് ചെയ്യും.
എല്ലാ തലങ്ങളും ഡ്രോയിംഗ് ഗ്രീൻഹൗസ് കാണിക്കില്ല.

പ്രോഗ്രാം greenhouses നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ കണക്കുകൂട്ടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
കണക്കുകൂട്ടൽ കണ്ടെത്തുകയും ഹരിതഗൃഹ പ്രദേശത്ത് തുക അതിന്റെ സ്ഫടികം പരിസരത്ത് ഫ്രെയിം വേണ്ടി വസ്തുക്കൾ എണ്ണം അടിസ്ഥാനം വേണ്ടി ചുറ്റളവ് കഴിയും.

Google Play
കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രവേശനം
മലയാളം
നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇല്ല.
രജിസ്റ്റർ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സംരക്ഷിച്ച് മെയിൽ അവരെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അടയാളം.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.