محاسبه سقف ران


مقیاس 1:

تعیین ابعاد به میلیمتر

ارتفاع Y
طول X
عرض Z
برآمدگی لوله C

مواد سقف

عرض تیر عرضی طاق U
ضخامت تیر عرضی طاق W
مرحله تیر عرضی طاق S

عرض تخته تراش O1
ضخامت تخته تراش O2
جعبهها گام R
Google Play

محاسبه خرپا سیستم سقف ران


ابعاد مورد نیاز را وارد کنید در میلی متر

Y - ارتفاع سقف
X - طول خانه
Z - عرض خانه
C - حداقل اندازه پیش امدگی لبه بام
U - عرض تیر عرضی طاق
W - ضخامت تیر عرضی طاق
S - مرحله تیر عرضی طاق
O1 - عرض تخته تراش
O2 - ضخامت تخته تراش
R - جعبهها گام

ویژگی های برنامه.

محاسبه ساخت خرپا.
تعیین میزان مصالح ساختمانی برای تیر عرضی طاق.
تعیین مقدار تخته در جعبهها.
ابعاد دقیق تمام نقاط سیستم سقف.
نقشه دقیق تیر چادر جعبه.

Google Play
بعدی محاسبات خود را ورود
فارسی
شما هیچ محاسبات را نجات داد.
ثبت نام کنید یا نشانه آن است که قادر خواهد بود برای نجات محاسبات خود و ارسال آنها از طریق پست.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte