محاسبه دمای آب

مقدار آب سرد L1
دمای آب سرد T1

مقدار آب گرم L2
دمای آب گرم T2Google Play

محاسبه دما پس از مخلوط کردن آب سرد و گرمL1 - مقدار آب سرد
L2 - مقدار آب گرم
T1 - دمای آب سرد
T2 - دمای آب گرم

ویژگی های برنامه.

محاسبه دما پس از مخلوط کردن آب سرد و گرم.


Google Play
بعدی محاسبات خود را ورود
فارسی
شما هیچ محاسبات را نجات داد.
ثبت نام کنید یا نشانه آن است که قادر خواهد بود برای نجات محاسبات خود و ارسال آنها از طریق پست.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte