ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣନା |


ସ୍ତରରେ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି 1:

କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?

ଗଭୀରତା H
ଗଭୀରତା H2
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | X
ଓସାର Y

କାନ୍ଥର ଘନତା | A
ତଳ ମୋଟା | B

ପାର୍ଶ୍ୱ ଓସାର | E
ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚତା | F
ଜଳ ସ୍ତର Wଆକାର U1
ଆକାର U2

ଖନନ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚାନ୍ତୁ |

ଖୋଳିବା (1 ଘନ ମିଟର ପାଇଁ |)
ମୃତ୍ତିକା ଅପସାରଣ | (1 ଘନ ମିଟର ପାଇଁ |)

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପୁଲ୍ର ଗଣନା |


ପୁଲ୍ ଆକାର | ପୁଲ୍ ଆକାର |
ପୁଲ୍ ଆକାର | ପୁଲ୍ ଆକାର |
ପୁଷ୍କରିଣୀର ତଳ, କାନ୍ଥ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକାର |
କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?

X - ପୁଲ୍ ଲମ୍ବ
Y - ପୁଷ୍କରିଣୀର ଭିତର ଓସାର |
W - ଜଳ ସ୍ତର
H - କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ବାକି ଅଛି |
H2 - କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ |
U1 - ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା |
U2 - ଲେଜ୍ ଓସାର |
A - କାନ୍ଥର ଘନତା |
B - ତଳ ମୋଟା |
E - ପାର୍ଶ୍ୱ ଓସାର |
F - ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚତା |

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ମୁହାଁମୁହିଁ ଏବଂ ଜଳପ୍ରବାହ ସାମଗ୍ରୀ, ପାତ୍ରର ଆକାର, କଂକ୍ରିଟ୍ର ପରିମାଣ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ, ପୁଲ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚୟନ ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜଳର ପରିମାଣ ଜାଣିପାରିବେ |

ଗଣନା କରିବାକୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ୱିଣ୍ଡୋରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ |
ଏହା ପରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲ୍ ର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଗଣନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାରାମିଟର ସେଟ୍ ଆକାରରେ ଫଳାଫଳ ଦେବ |

Google Play
କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରବେଶିକା
ଓଡ଼ିଆ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ ଇନ କରି ନିଜ ଗଣନା କରି ମେଲ କରିପାରିବେ ।
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.